Kernemedlemmer

Vores medlemmer består af virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der udgør Danmarks førende aktører inden for cleantech-området.

Aalborg Universitet

Aarhus Kommune

Amager Ressourcecenter

Aquarden Technologies ApS

Banke ApS

Bech-Bruun

Copenhagen Business School

Danfoss

DI - Dansk Industri

DTU

GeoDrilling ApS

Green Tech Center

Heliac

HOFOR

Kalundborg Kommune

Københavns Kommune

Københavns Universitet

Middelfart Kommune

Rambøll

Region Hovedstaden

Region Sjælland

SEAS-NVE

Siemens

Sønderborg Kommune

YES