Kontingent

CLEAN opererer med to typer af medlemskab hhv. kernemedlemsskab og ordinært medlemsskab.

Kernemedlemskab er for virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der ønsker at blive medlem af en eksklusiv klub bestående af Danmarks førende aktører inden for cleantech-området. Som kernemedlem har man ret til en plads i bestyrelsen og bestyrelsens faglige underudvalg. Bestyrelsen træffer beslutning om CLEANs strategi og projekter, ligesom man har fortrinsret til at deltage i alle projekter, der vedrører løsninger på samfunds­udfordringer. Som kernemedlem bidrager man desuden i kraft af kontingentet til, at CLEAN har et solidt driftsøkonomisk fundament, hvilket frigør ressourcer til projektudvikling og medlems­rettede aktiviteter.

 

Ordinært medlemskab er for virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der ønsker at deltage i CLEANs aktiviteter og projekter. Medlemskategorien er bl.a.  målrettet små og mellemstore virksomheder, der ønsker at deltage i CLEANs virksomhedsrettede innovationsprojekter.

 

Nedenfor er et overblik over vilkårene for de to typer af medlemskab samt kontingentsatser.

Kontingentbeløbet er pr. år ekskl. moms.

Årligt kontigent ex. moms
  Kernemedlem Medlem
1-49 ansatte 30.000 kr. 3.000 kr
50-249 ansatte 150.000 kr. 15.000 kr.
Over 250 ansatte (eller omsætning på over 50 mio. EUR eller en balance på mere end 43 mio. EUR): 300.000 kr. 30.000 kr.
Indflydelse
  Kernemedlem Medlem
Kernemedlemmer har ret til en plads i bestyrelsen. Bestyrelsen træffer beslutning om økonomi, strategi, arbejdsprogram mv. X  
Deltagelse i faglige underudvalg (f.eks. systemeksport) X  
Stemmeret til generalforsamlingen 5 stemmer 1 stemme
Projekter
  Kernemedlem Medlem
Bestemmende indflydelse på og mulighed for deltagelse i alle projekter, der vedrører løsninger på samfunds­udfordringer X  
Førsteprioritet i alle aktiviteter, fx besøg fra udlandet (investorer, journalister mv.), deltagelse i internationale fremstød, PR-aktiviteter, events etc. X  
Garanteret invitation til at deltage i alle relevante projekter X  
Fokus på SMV-medlemmer i forhold til projektmuligheder i regi af EU’s COSME- og Horizon2020-programmer og andre relevante støtteprogrammer   X
Prioritet i relevante aktiviteter, fx besøg fra udlandet (investorer, journalister mv.), deltagelse i internationale fremstød, PR-aktiviteter, events etc.   X
Invitation til at deltage i alle relevante projekter   X
Synlighed
  Kernemedlem Medlem
Logo på website X X
Medlemsprofil på website X X
Ret til at bruge logo og status som kernemedlem X  
Ret til at bruge logo og status som alm. medlem   X
Logo i profilmateriale X X
Spot-artikel i nyhedsmail X X
Services
  Kernemedlem Medlem
Deltagelse i VIP-arrangementer Mulighed for bistand fra sekretariatet til i begrænset omfang at løse forskellige opgaver, f.eks., markedsføring, match-making, events, projekter mv. X  
Viden
  Kernemedlem Medlem
Adgang til publikationer på websitet X X
Tilsendt eksemplar af alle publikationer X  
Kontakt
  Kernemedlem Medlem
Møder efter behov med sekretariatet X  
Personlig key account-kontakt i sekretariatet X  
Kontaktperson i sekretariatet   X
Udmeldelse
  Kernemedlem Medlem
Udmeldelse skal ske med mindst 3 måneders skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår X X