Medlemsfordele

Vi gør det muligt for en lang række virksomheder, offentlige parter og videninstitutioner at udvikle nye miljø- og energieffektive løsninger, der løser globale klimaudfordringer og sikrer den fremtidige eksportvækst.

CLEAN opererer med to typer af medlemskab hhv. kernemedlemskab og ordinært medlemskab:

Kernemedlemskab er for virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der ønsker at blive medlem af en eksklusiv klub bestående af Danmarks førende aktører inden for cleantech-området. Som kernemedlem har man ret til en plads i bestyrelsen og bestyrelsens faglige underudvalg. Bestyrelsen træffer beslutning om CLEANs strategi og projekter, ligesom man har fortrinsret til at deltage i alle projekter, der vedrører løsninger på samfunds­udfordringer. Som kernemedlem bidrager man desuden i kraft af kontingentet til, at CLEAN har et solidt driftsøkonomisk fundament, hvilket frigør ressourcer til projektudvikling og medlems­rettede aktiviteter.

Ordinært medlemskab er for virksomheder, videninstitutioner og offentlige myndigheder, der ønsker at deltage i CLEANs aktiviteter og projekter. Medlemskategorien er bl.a. målrettet små og mellemstore virksomheder, der ønsker at deltage i CLEANs virksomhedsrettede innovationsprojekter.

Læs mere om vilkårene for de to typer medlemskab her

 

Medlemsfordele

Som medlem af CLEAN bliver du en del af Danmark's førende cleantech-klyngeorganisation og får derigennem en række medlemsfordele: 

 

Projektdeltagelse

Vi tilbyder en platform for udvikling af projekter og partnerskaber, herunder fundraising til projekter. I CLEAN bliver du en del af et innovativt projektfællesskab, hvor du kan byde ind med idéer til nye innovative cleantech-løsninger. Vi afsøger markedet for finansieringsmuligheder, og vi finder de rigtige partnere til projektet. 

 • Byd ind med dine idéer i projektfællesskabet
 • Find de rigtige partnere 

 

Netværk og viden

Vi agerer som samlingspunkt for cleantech-aktører og kan derfor forbinde interessenter med alle relevante partnere i Danmark. Ved at blive en aktiv del af CLEAN udvider du dit professionelle netværk og får adgang til at etablere samarbejder på tværs af virksomheder, offentlige aktører og videninstitutioner. Vi opdaterer dig desuden med den nyeste viden inden for feltet og giver dig mulighed for at få konkret sparring på dine problemstillinger.

 • Få adgang til relevante partnere til nye projektsamarbejder
 • Bliv opdateret på den nyeste viden inden for feltet
 • Få konkret sparring på dine problemstillinger

 

Synlighed

Som medlem af CLEAN bliver du mere synlig overfor potentielle kunder og samarbejdspartnere. Det er i vores interesse, at du som medlem får synliggjort din virksomhed og dine løsninger. Derfor arbejder vi på mange fronter, for at dette sker. Vi sikrer en løbende kommunikation af de løsninger, som parterne i klyngen udvikler. Dette giver dig som virksomhed en større synlighed, end du ellers ville have fået. Samtidigt arbejder vi aktivt for at give vores medlemmer de bedste betingelser for at skabe forretning. 

 • Vi synliggør projekter og medlemsvirksomheder gennem PR arbejde, konkrete marketingindsatser og arrangementer.
 • Du får et særligt logo på din hjemmeside, i din autosignatur eller i trykt materiale, som viser, at din virksomhed er en del af CLEAN-brand'et.

 

Internationalisering

Vi understøtter internationalisering af danske cleantech-løsninger og modtager mange internationale delegationer. Herudover har vi et stort internationalt netværk via vores engagement i International Cleantech Network (ICN). Vi er optaget af at skabe relationer på tværs af grænser. Derfor samarbejder vi med en lang række partnere i udlandet for at hjælpe vores medlemsvirksomheder med at få adgang til nye vækstmarkeder. Vi arrangerer også ture til relevante eksportområder, hvor medlemsvirksomheder bliver præsenteret for de samarbejdspartnere, der er vigtige for deres løsninger.

 • Du får adgang til vores store internationale netværk
 • Vi arbejder målrettet med internationale byprojekter, som indeholder forretningsmuligheder for vores medlemmer
 • Eksportmuligheder med fokus på innovative danske cleantech-løsninger i partnerskaber 

 

Adgang til talent

Vores samfund og vores arbejdsstyrke skal kunne agere globalt og være konkurrencedygtige. Det skal vores medlemmer naturligvis også. Vi vil gerne sikre, at vores medlemsvirksomheder har adgang til kvalificeret arbejdskraft. Det er derfor naturligt, at vi er aktivt med i udviklingen af nye uddannelser og efteruddannelsestilbud inden for vores område. Vi er aktivt med i udviklingen af nye uddannelsestilbud inden for energieffektivitet og intelligente energisystemer. Som medlem har du mulighed for at få del i en række efteruddannelsestilbud for at løfte kompetenceniveauet i din virksomhed.

 • Vi arbejder for at sikre adgang til kvalificeret arbejdskraft
 • Få adgang til uddannelsestilbud