CLEAN udforsker forretningsmuligheder på affaldsområdet i Canada

16.04.2015

CLEAN udforsker forretningsmuligheder til Nordamerikas største miljøkonference Americana

I marts var CLEAN repræsenteret til Americana, Nordamerikas største konference på miljøområdet. Med 10.000 deltagere fra over 50 lande, var samtlige sektorer repræsenteret. Anne Bollerup-Jensen og Jonas Mortensen fra CLEAN var at finde blandt deltagerne til konferencen og fik bl.a. æren af at give en præsentation af de danske spidskompetencer – og udfordringer – inden for affaldssektoren. For en forsamling på over 100 fagfolk og interesserede blev det danske aspekt på miljøhensynene i affaldshåndteringen diskuteret. Specielt var der et fokus på de danske kompetencer inden for konverteringen og udnyttelsen af den potentielle energi, der findes i affaldet.

 

Udover præsentationer og interessante fremlæggelser var der indlagt en række virksomhedsbesøg, hvor mulige samarbejder blev gennemgået. Heriblandt Enerkem, der har udviklet en teknik til at omdanne restaffald fra fx husholdninger til brugbart Biofuel. Teknologien vil i Danmark evt. kunne indgå som en del af et fremtidigt dansk MRF-anlæg i forhold til efterbehandling af restfraktionerne i affaldet. Derved igennem vil man kunne opnå en endnu bedre genanvendelse af affaldet, hvilket i sidste ende er til gavn for miljøet.

 

Der blev også udforsket samarbejdsmuligheder med virksomheden PyroGenesis, der har udviklet plasmateknologi til at neutralisere og genanvende farligt affald fra industrien. PyroGenesis kunne f.eks. arbejde med at neutralisere flyveasken fra affaldsforbrænding- en teknologi, der vil kunne nedsætte luftforureningen i områder omkring forbrændingsanlæg til glæde for den omkringliggende natur.

 

Hvis du er interesseret i at komme i kontakt med disse virksomheder, så står CLEAN til rådighed. 

 

”Americana” rykker til Danmark

Danmark er en af frontløberne inden for genanvendelse af affald fra industri og husholdning, og den viden vil vi gerne dele ud af. Den 4-5 november afholder CLEAN og DAKOFA derfor en international affalds-til-energi konference. Her vil verdens 250 førende aktører inden for feltet mødes og diskutere forholdene og mulighederne for husholdningsaffald. På konferencen vil state-of-the-art teknologier inden for affaldshåndteringen blive fremvist, og nye innovative teknikker og teknologier vil blive præsenteret. Så sæt kryds i kalenderen allerede nu.

 

 

Kontakt

Jonas Mortensen
Project Development Manager
(+45) 3169 4819
jom@cleancluster.dk