Konsulent søges til projekt om øget genanvendelse af byggeaffald i Danmark

29.04.2015

Projektbeskrivelse

CLEAN har modtaget et tilsagn fra Grøn Omstillingsfond til gennemførelse af projektet”Partnerskab for bedre anvendelse af byggeaffald” i perioden 2015-2017. Projektets formål er at øge genanvendelse af byggeaffald i Danmark. Det søges gjort igennem konsortier af virksomheder, der konkurrerer om at tænke og udvikle nyt.     

Relevante kompetencer og netværk

CLEAN søger en ekstern konsulent med særligt kendskab til byggeaffaldsbranchen og stort netværk i kommuner og ejendomsselskaber til at indgå i dialogen med projektets bygherrer og bidrage med relevant viden og netværk i projektet.   

Opgavebeskrivelse

Opgaverne bliver i særlig grad at sikre den rigtige deltagerkreds fra projektets bygherrer, videndele med bygherrer, bidrage til udarbejdelse af udbudsmateriale og bidrage til information og videnspredning om projektet. Dette vil ske i tæt samarbejde og dialog med CLEAN sekretariatet.

Projektet kan forløbe som ét fælles intensiveret forløb for alle bygherre og med én udbudsrunde, eller som et opdelt forløb med forskellige udbudsrunder for hver bygherre spredt over en længere periode. Uafhængigt af hvilket forløb der måtte blive valgt, vil omfanget af arbejdsbyrde/rolle være det samme.

Leverancer

-          Sikre deltagelse fra minimum 2-3 bygherrer, som hver stiller et større nedrivningsprojekt til rådighed i projektet inden for projektets levetid.

-          Bidrage med faglige input til prækvalifikationsmaterialet

-          Deltagelse i møder i ekspertudvalget

-          Vurdere tilbuddenes faglige kompetencer

-          Bidrage til besvarelse i Q&A-processen

-          Deltage i møder i ekspertudvalget, evt. også i informationsmøder med konsortier.  

-          Bidrage med fagligt input til udkast til endeligt udbud

-          Input til udarbejdelse af informationsmateriale om projektet til gavn for fremtidige processer og medvirken til, at resultaterne af projektets resultater formidles til branchen og fremtidens bygherrer

 

Økonomisk ramme

Aflønning i projektet foregår når projektets leverancer er realiseret. Den samlede maksimale aflønningssum er 180.000 kr. ex moms. Evt. omkostninger forbundet med rejser og møder dækkes derudover af CLEAN efter løbende aftale. 

 

Læs mere om projektet her: Bedre genanvendelse af byggeaffald

 

Kontakt

For mere information om projektet kontakt CLEAN, Glenda Napier på telefon: 53 53 60 04. Send venligst dit tilbud til gln@cleancluster.dk senest 15. maj 2015. Tilbuddet bør indeholde en beskrivelse af din baggrund, kompetencer og viden på området samt hvordan du vil bidrage til at løse opgaven.