Vi fremmer grøn vækst og beskæftigelse i Danmark

CLEAN er et naturligt mødested for virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører, der ønsker at udvikle nye grønne løsninger til gavn for Danmark.

CLEAN er Danmarks førende grønne klyngeorganisation med mere end 170 medlemmer fra hele cleantech sektoren. Vi er en politisk og teknologisk neutral platform, hvor både danske og udenlandske virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører udveksler viden og indgår nye samarbejder. Det sker på tværs af brancheskel og på tværs af den offentlige og private sektor. Det kalder vi for en ’triple helix’ klyngeorganisation.

Indsatsområder
CLEAN's projekter og aktiviteter skal med udgangspunkt i dansk cleantechs styrkepositioner:

  • Styrke innovation og teknologiudvikling i store såvel som små cleantech virksomheder.
  • Understøtte forskning, udvikling og implementering af nye løsninger, der kan imødegå de store klima- og miljømæssige samfunds­udfordringer, vi står over for.
  • Øge det internationale fokus på dansk cleantech og særligt fremme eksport af integrerede løsninger.

Resultatet af en stærk fusion
CLEAN er resultatet af en fusion mellem de to nationale klyngeorganisationer Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster.  Vi er en non profit forening, hvor alt eventuelt overskud investeres i foreningens projekter til gavn for medlemmerne.

Vores fornemste opgave er at udnytte den grønne omstilling til at skabe vækst, innovation og øget omsætning hos vores medlemsvirksomheder. Det gør vi ved at udvikle, teste og implementere nye grønne løsninger i stærke partnerskaber, som løser vores klima- og miljømæssige samfundsudfordringer.

Erfaring med at eksportere løsninger
Sammen står vi stærkere. CLEAN har, i kraft af en stærk medlemsskare, stor erfaring med at eksportere integrerede grønne løsninger. Samtidig er Danmark et af de førende lande i verden inden for udvikling og produktion af cleantech-løsninger. Vi vil gerne sikre, at danske virksomheder bevarer deres frontposition på det grønne område – også i fremtiden.

Det gør vi ved at understøtte eksporten af grønne løsninger til de mange internationale byer og regioner, der lige nu oplever store udfordringer på energi- og miljøområdet.