Presse

Her får du en kort introduktion til, hvem CLEAN er. Du kan også downloade materiale som fotos, logoer eller publikationer.

CLEAN er Danmarks førende grønne klyngeorganisation med mere end 170 medlemmer fra hele cleantech sektoren. Vi er en politisk og teknologisk neutral platform, hvor både danske og udenlandske virksomheder, videninstitutioner og offentlige aktører udveksler viden og indgår nye samarbejder. Det sker på tværs af brancheskel og på tværs af den offentlige og private sektor. Det kalder vi for en ’triple helix’ klyngeorganisation.

Vi bruger den grønne omstilling til at skabe vækst, innovation og øget omsætning i danske virksomheder. Vores medlemsvirksomheder udvikler og eksporterer teknologier og integrerede løsninger inden for det grønne område. 

Resultatet af en stærk fusion
CLEAN er resultatet af en fusion mellem de to nationale klyngeorganisationer Lean Energy Cluster og Copenhagen Cleantech Cluster.  Vi er en non profit forening, hvor alt eventuelt overskud investeres i foreningens projekter til gavn for medlemmerne.

Vores fornemste opgave er at udnytte den grønne omstilling til at skabe vækst, innovation og øget omsætning hos vores medlemsvirksomheder. Det gør vi ved at udvikle, teste og implementere nye grønne løsninger i stærke partnerskaber, som løser vores klima- og miljømæssige samfundsudfordringer.

Erfaring i at eksportere løsninger
Sammen står vi stærkere. CLEAN har i kraft af en stærk medlemsskare stor erfaring i at eksportere integrerede grønne løsninger. Samtidig er Danmark et af de førende lande i verden inden for udvikling og produktion af cleantech-løsninger. Vi vil gerne sikre, at danske virksomheder bevarer deres frontposition på det grønne område – også i fremtiden.

Det gør vi ved at understøtte eksporten af grønne løsninger til de mange internationale byer og regioner der lige nu oplever store udfordringer på energi- og miljøområdet.

Indsatsområder
Vores overordnede formål er at fremme grøn vækst og beskæftigelse til gavn for danske cleantech-virksomheder.